Lúc 16 giờ chiều ngày 04/08/2013 (nhằm 28/06/Qúy Tỵ). Ban tổ chức tang lễ long trọng cung thỉnh Linh mô cố Ni trưởng Hải Triều Âm yết Tổ tại tịnh thất Linh Quang, nơi cố Ni trưởng đã nhập thất suốt 7 năm đầu tiên khi lên vùng đất Đại Ninh. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Toàn Đức, Hòa Thượng Thích Chánh Kế vị tác sám chủ, Hòa Thượng Thích Toại Châu đệ nhất chấp lệnh, Hòa Thượng Thích Chơn Quang đệ nhị chấp lệnh, Chư tôn đức trong Ban kinh sư, cùng toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và môn đồ pháp quyến. Khi đi ngang qua chùa Hương Sen, BTC đã cung thỉnh Linh mô, bát nhang, di ảnh của cố Ni Trưởng vào lễ Phật, lễ Tổ tại chùa Hương Sen, một cơ sở do Ni trưởng sáng lập.

Buổi lễ có hàng ngàn người tham dự. Phật đình, kiệu hoa và minh sinh được trang trí rất đẹp. Sau khi thỉnh Linh mô trở về chùa Dược Sư, BTC đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông, trưởng Ban Tăng sự thành hội PGTPHCM làm Tuyên luật sư cử hành lễ Bố tát cho cố Ni trưởng tại chánh điện của chùa.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

1Môn đồ pháp quyến

2

3

4Hòa Thượng Chứng Minh 5

6

7

8Hòa Thượng Thích Chánh Kế vị tác sám chủ 9Giây phút xúc động của hàng đề tử khi chuẩn bị Cung Thỉnh Linh Mô Ni Trưởng Hải Triều Âm Tham Phật Yết Tổ. 10

11

12

13Hòa Thượng Thích Toàn Đức 14

15Cung thỉnh Linh mô, bát nhang, di ảnh của cố Ni Trưởng vào lễ Phật, lễ Tổ tại chùa Hương Sen 16

17

18

19

20

21

22Tiếp đến là cung thỉnh Linh mô, bát nhang, di ảnh của cố Ni Trưởng vào lễ Phật, lễ Tổ tại Tổ đình Linh Quang

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42Hòa Thượng Thích Toại Châu đệ nhất chấp lệnh 43Hòa Thượng Thích Chơn Quang đệ nhị chấp lệnh

44

45Cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông làm Tuyên luật sư cử hành lễ Bố tát cho cố Ni trưởng tại chánh điện của chùa 46

47

48

49

50

51

52Hòa Thượng Thích Chánh Kế vị tác sám chủ

Trung Pháp – Quảng Mẫn

Theo vinhminh.net

Tags

Những bài viết nên xem: