Chùa & Tu Viện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

89 Hùng Vương, phường Quang Trung, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hòa. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kon Tum

Xã Nhơn Lý, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: ĐĐ. Giác Tri. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

Tổ 11, phường Phù Đổng, , ,

Năm thành lập: 1970. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Xuân. Trụ trì: ĐĐ. Giác Chơn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Gia Lai

QL1A, ấp 1, xã Xuân Hưng, , ,

Năm thành lập: 1990. Người sáng lập: HT. Giác Sự. Trụ trì: ĐĐ. Giác Năng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đồng Nai

ĐT682, Thôn 4, xã Hòa Khánh, , ,

Năm thành lập: 1990. Người sáng lập: HT. Giác Dũng. Trụ trì: ĐĐ. Giác Sỹ. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đắk Lắk

Thôn Hà Già, xã Vạn Hưng, , ,

Năm thành lập: 1992. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phải. Trụ trì: ĐĐ. Giác Chân. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Khu phố 7, thị trấn La Kha, , ,

Năm thành lập: 2011. Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Liêm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Gia Lai

Khu vực An Ngãi, xã Nhơn Hưng, , ,

Năm thành lập: 1969. Người sáng lập: TT. Giác Chiến. Trụ trì: ĐĐ. Giác Ngôn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

Thôn Phú Xá, xã Tân Trường, , ,

Năm thành lập: 2011. Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Yên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Hải Dương

73 Lê Hồng Phong, thị trấn Diêu Trì, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: ĐĐ. Giác Tâm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

Thôn An Vinh, xã Sông Phan, , ,

m.facebook.com/txngocminh

Năm thành lập: 1972. Người sáng lập: HT. Giác Dũng và HT. Giác Sự. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hiếu. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, , ,

Năm thành lập: 1972. Người sáng lập: TT. Giác Phùng. Trụ trì: ĐĐ. Giác Ấn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

6 Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: ĐĐ. Giác Nghiêm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Thôn Tân Dân 2, xã Vạn Thắng, , ,

Năm thành lập: 2000. Người sáng lập: HT. Giác Trong. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hoa. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Xã Vạn Hưng, , ,

Năm thành lập: 1989. Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Thảo. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

16/1 Phan Đình Phùng, phường 1, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: HT. Giác Thuận. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Phú Yên

342B Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: HT. Giác Thành. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Gia Lai

thị trấn Vạn Giã, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: TT. Giác Trong. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

22 Đoàn Thị Điểm, phường Thắng Lợi, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: HT. Giác Phương. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đắk Lắk

Tổ Phú Sơn, phường Cam Phú, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: HT. Giác Lượng. Quản lý: ĐĐ. Giác Hành. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa