Chùa & Tự Viện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Quốc lộ 1A, ấp Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Phú Yên

Thôn Yên Dân, xã Trung Thành, , ,

Năm thành lập: 2018. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Hoàng. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hoàng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Thanh Hóa

Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, , ,

Năm thành lập: 1972. Người sáng lập: HT. Giác Lượng. Trụ trì: TT. Giác Phùng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Xã Phước Sơn, , ,

tinhxangocson.com

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: TT. Giác Trí. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

Xã Diên Lâm, , ,

Năm thành lập: 1918. Người sáng lập: Cư sĩ Lê Thiện. Trụ trì: ĐĐ. Giác Khoan. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Thôn Gia Mỹ, xã Ninh An, , ,

Năm thành lập: 1998. Người sáng lập: HT. Giác Thảo. Trụ trì: ĐĐ. Giác Cang. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, , ,

Năm thành lập: 1995. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Ninh. Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Phú Yên

Xã Xuân Sơn, , ,

Năm thành lập: 1992. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phải. Trụ trì: ĐĐ. Giác Thiền. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Nguyễn Minh Châu, phường Mũi Né, , ,

Năm thành lập: 1973. Người sáng lập: HT. Giác Liên. Trụ trì: ĐĐ. Giác Chúng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Đảo Bình Ba, xã Cam Bình, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: HT. Giác Kỷ. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hưng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Xã Vạn Phước, , ,

Năm thành lập: 1992. Người sáng lập: HT. Giác Thảo. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hạnh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Thôn Trà Giang 1, xã Lương Sơn, , ,

Năm thành lập: 2002. Người sáng lập: HT. Giác Y. Trụ trì: ĐĐ. Giác Từ. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận

Tổ 17, phường Yên Thế, , ,

Năm thành lập: 1990. Người sáng lập: TT. Giác Độ. Trụ trì: HT. Giác Thành. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Gia Lai

Thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, , ,

Năm thành lập: 1959. Người sáng lập: HT. Giác Kỷ. Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Phú Yên
Pháp viện Minh Đăng Quang - Tổ Đình (quận 2)

505 xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường An Phú, , ,

www.google.com/maps/place/To+Dinh+Phap+Vien+Minh+Dang+Quang/...

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Hòa Thượng Thích Giác Phúc, Trưởng Lão Thích Giác Huyền (1968-1994) Viện chủ: Hòa Thượng Thích Giác Phúc Trụ trì hiện nay: Hòa Thượng Thích Giác Toàn Nguồn: http:/ ...

Hạng mục:Quận 2

Số 16 đường Xóm Đương, khu phố Thắng Lợi 2, , ,

Năm thành lập: 1948. Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Trụ trì: ĐĐ. Minh Lực. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Dương
Tịnh xá Ngọc Bình (quận 2)

390 khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: TT. Giác Thành. Trụ trì: TT. Minh Đạm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 2

Quốc lộ 80, ấp Mong Thọ, xã Thạnh Trị, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Thần. Trụ trì: TT. Minh Dũng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

212 Lê Lợi, phường 8, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Quản lý: ĐĐ. Minh Thiền. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 181 Lê Lợi ?

Hạng mục:An Giang

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, , ,

Năm thành lập: 2009. Người sáng lập: Cư sĩ Chơn Ngọc. Trụ trì: TT. Minh Thành. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tiền Giang