Chùa & Tu Viện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Khu phố 4, phường Vĩnh Thông, , ,

Người sáng lập và trụ trì: TT. Minh Tông. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

Thôn Phú An, xã Phú Hội, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Đạt. Trụ trì: HT. Giác Tràng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Lâm Đồng

Đường 3 Tháng 2, 246/1 A1, thị trấn Ngã Năm, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Trụ trì: TT. Minh Thạnh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Sóc Trăng

Quốc lộ 20, thác Prenn, phường 3, , ,

Năm thành lập: 1967. Người sáng lập: HT. Giác Ngộ. Trụ trì: TT. Minh Lộc. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Lâm Đồng

86 ĐT745, 86/1 ấp Đông Tư, thị trấn Lái Thiêu, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Trụ trì: TT. Minh Thuấn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Dương

Khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, , ,

Năm thành lập: 1967. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Lạc. Trụ trì: SC. Thành Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Dương

54 Nguyễn Văn Kiên, ấp Lộc An, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Trụ trì: TT. Minh Bửu. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

Ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, , ,

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Vạn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:An Giang

367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, , ,

Năm thành lập: 1966. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Năm trùng tu: 2000 Trụ trì: HT. Giác Hà. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 6

Ấp Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, , ,

Năm thành lập: 1976. Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Dõng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Ấp Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, , ,

Năm thành lập: 1976. Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Dõng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

Tổ 6, khu phố 6, phường Bùi Thị Xuân, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Xuân. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

56/53 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: HT. Giác Tràng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 124 (?) Hùng Vương.

Hạng mục:Quảng Nam

33/14 Trần Xuân Độ, phường 6, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: HT. Giác Tùng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Phạm Hồng Thái, phường 10, , ,

Năm thành lập: 1966. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: TT. Giác Cảnh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Lâm Đồng

Khu phố 4, xã Trung An, , ,

Trụ trì: ĐĐ. Minh Khiết. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tiền Giang

53 Thủ Khoa Huân, , ,

Năm thành lập: 1970. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: TT. Giác Pháp. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tiền Giang

22 xã Tân Hòa, , ,

Năm thành lập: 1966. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Lai. Trụ trì: TT. Giác Ánh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Vĩnh Long

Thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, , ,

Năm thành lập: 1972. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Nguyện. Trụ trì: HT. Giác Tràng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quảng Nam

Quốc lộ 1A, khóm 5, thị trấn Ba Ngòi, , ,

Năm thành lập: 1964. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: TT. Giác Nhựt. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa