Chùa & Tu Viện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Núi Đá Chồng, , ,

Trụ trì: Sa-di Minh Đăng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận

Ấp 1, xã Tân Tây, , ,

Năm thành lập: 1969. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: TT. Giác Nhân. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tiền Giang

T7 khu vực 5, phường Lê Hồng Phong, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: TT. Giác Xuân. Trụ trì: ĐĐ. Giác Nguyên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

33/16 Trần Xuân Độ, khu phố 3, phường 6, , ,

Năm thành lập: 1970. Trụ trì: HT. Giác Tùng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Quốc lộ 1A, phường Cam Nghĩa, , ,

Năm thành lập: 1973. Người sáng lập: TT. Giác Tràng. Trụ trì: TT. Giác Luyện. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, , ,

Năm thành lập: 1999. Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Nghĩa. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Lâm Đồng

Ấp Bình Giang 1, xã Sơn Giang, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Phước

136/1 Phạm Hùng, phường 9, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hạnh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Vĩnh Long

28/4A khu phố 1, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: TT. Giác Trí. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bến Tre

Ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, , ,

Năm thành lập: 1989. Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Cầu. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Đường 21 Tháng 8, phường Đô Vinh, , ,

Năm thành lập: 1961. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: HT. Giác Chí. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận

Thôn Thiện An, xã Thiện Hiệp, , ,

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Cảnh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

5/1 đường số 8, khu phố 2, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, , ,

Năm thành lập: 1970. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Giao. Trụ trì: TT. Giác Xuân. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận Thủ Đức

Thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, , ,

Năm thành lập: 1971. Người sáng lập: TT. Giác Công. Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quảng Nam

Thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, , ,

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: HT. Giác Chí. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận

84 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: TT. Giác Xuân. Trụ trì: ĐĐ. Giác Tuệ. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đắk Lắk

Ấp Long Lân, xã Sơn Định, , ,

Năm thành lập: 1964. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: HT. Giác Minh (B). Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bến Tre

Thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, , ,

Năm thành lập: 1990. Người sáng lập: TT. Giác Hà. Trụ trì: TT. Giác Thông. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Khu phố 8, thị trấn Madagui, , ,

Người sáng lập: HT. Giác Hà. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Lâm Đồng