Chùa & Tu Viện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

2/18A xã Tân Quý, , ,

anhnhiendang.com

Năm thành lập: 1971. Người sáng lập: Ban hộ tự. Trụ trì: NS. Yến Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Huyện Bình Chánh

13/20 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, , ,

www.google.com/maps/place/Ch%C3%B9a+T%E1%BB%8Bnh+X%C3%A1+Ng%...

Trụ trì: NS. Cẩm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 7

2/4B Đinh Tiên Hoàng, khu vực 1, phường Thới Bình, , ,

Năm thành lập: 1996. Người sáng lập: NS. Hân Liên. Trụ trì: NS. Mãnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Cần Thơ

Đường núi Ấn, xã Mỹ Ka, Cam Nghĩa, , ,

Trụ trì. SC. Chơn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

33B Nay Đer, phường Phù Đổng (349 Hùng Vương, phường Hội Phú), , ,

Năm thành lập: 1967. Người sáng lập: NT. Hạnh Liên. Trụ trì: NS. Trân Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Gia Lai

Thôn 10, xã Lộc Ngãi, , ,

Người sáng lập và trụ trì:SC. Thủy Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Lâm Đồng

106 Hạ Long, khu phố 4, phường 2, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: NT. Tạng Liên. Trụ trì: SC. Điều Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

2/16 khu phố 2, , ,

Năm thành lập: 1992. Người sáng lập và trụ trì: NS. Vĩnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Dương

20/75 Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, , ,

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NT. Tập Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Dương

209 Nguyễn Huệ, ấp Phú Thịnh, xã An Lộc, , ,

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: SC. Cẩn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 139 (?) Nguyễn Huệ.

Hạng mục:Bình Phước

Ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, , ,

Năm thành lập: 1999. Người sáng lập: NS. Duyên Liên. Trụ trì: SC. Phấn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Long An

Xã An Hải, , ,

Năm thành lập: 1999. Người sáng lập: SC. Hỷ Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận

Xã Bảo Bình, , ,

Năm thành lập: 2001. Người sáng lập và trụ trì: SC. Ý Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đồng Nai

24/2 tổ 27, phường Bửu Long, , ,

Năm thành lập: 1954. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NS. Chân Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đồng Nai

Quốc lộ 1A, xã Nhị Thành, , ,

Năm thành lập: 1972. Người sáng lập: NT. Tánh Liên. Trụ trì: SC. Hiệp Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Long An

Đường Suối Cát, Xuân An, phường 3, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NS. Thận Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Lâm Đồng

15A Cô Bắc, phường 4, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NS. Hành Liên. Trụ trì: SC. Lâm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, , ,

Năm thành lập: 1969. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NS. Ảnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Ấp Bù Chí, xã Thới Hòa, , ,

Năm thành lập: 2004. Người sáng lập và trụ trì: SC. Liên Cầm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Dương

295 Phan Anh, khu phố 4, phường Bình Trị Đông, , ,

Năm thành lập: 1975. Người sáng lập: NT. Diệu Liên. Trụ trì: SC. Thọ Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận Bình Tân