Tỉnh / State: Bắc Giang

Thôn Tăng Quang, xã Bích Sơn, , ,

Hạng mục:Bắc Giang

Thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, , ,

Hạng mục:Bắc Giang