Tỉnh / State: Hoa Binh

Đại lộ Vĩnh Hằng, xã Dân Hòa, , ,

Hạng mục:Hòa Bình