TP / thị xã / quận / huyện : TP Huế

Đường Đặng Tất, tổ 10, phường An Hòa, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

58 Hải Triều, phường An Đông, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

6 Kiệt 108 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Số 2/30 Kiệt 16 Duy Tân, phường An Cựu, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Tổ 23, khu Vực 6, phường Thủy Xuân, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

77 Yết Kiêu, phường Thuận Hòa, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

14/54 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Đường Bạch Đằng, phường Phú Cát, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

184/6/4 Điện Biên Phủ, phường Trường An, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Đường Tô Hiến Thành, phường Phú Cát, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

3 Kiệt 119 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Đường Châu Chữ, phường An Tây, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế