TP / thị xã / quận / huyện : huyện Bình Chánh

D3/1U kênh Trung Ương, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A,, , ,

Hạng mục:Huyện Bình Chánh

Đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, , ,

Hạng mục:Huyện Bình Chánh

KDC Bình Hưng số 25, đường số 3, xã Bình Hưng, , ,

Hạng mục:Huyện Bình Chánh

15-17 đường số 19, Khu dân cư, ấp 5, xã Phong Phú, , ,

Hạng mục:Huyện Bình Chánh

17/64, đường Bình Long, ấp 8, xã Bình Hưng, , ,

Hạng mục:Huyện Bình Chánh

Đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, , ,

Hạng mục:Huyện Bình Chánh