TP / thị xã / quận / huyện : huyện Tân Thành

Chùa Huệ Hưng - chùa Thái Lan (Tân Thành)

Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, , ,

Ảnh chụp ngày 12/2/2017 Mha. Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html