TP / thị xã / quận / huyện : huyện Thoại Sơn

Chùa An Hương (Thoại Sơn)

Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, , ,

Hạng mục:An Giang

Cầu Đình, thị trấn Phú Hòa, , ,

Hạng mục:An Giang

Đường Không Tên, thị trấn Núi Sập, , ,

Hạng mục:An Giang

ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, , ,

Hạng mục:An Giang

Ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, , ,

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Vạn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:An Giang