TP / thị xã / quận / huyện : quận Phú Nhuận

100 Thích Quảng Đức, phường 5, , ,

Hạng mục:Quận Phú Nhuận

525/37 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, , ,

Hạng mục:Quận Phú Nhuận

22 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, , ,

Hạng mục:Quận Phú Nhuận

117 Thích Quảng Đức, phường 5, , ,

Hạng mục:Quận Phú Nhuận