Chùa & Tu Viện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

999 Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: ĐĐ. Giác Trực. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

Xã Đắk R'Moan, , ,

Năm thành lập: 2010. Người sáng lập: TT. Giác Sơn. Trụ trì: ĐĐ. Minh Trí. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đắk Nông

ĐT336, xã Đức Tân, , ,

Năm thành lập: 1992. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Từ. Quản lý: ĐĐ. Minh Phất. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Nghĩa Tân, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: TT. Giác Hạnh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đắk Nông

Thôn 1, thị trấn Ma Lâm, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: TT. Giác Sơn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Phường Đạo Long, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: ĐĐ. Giác Lộc. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận

558 Hương Lộ, phường Ngọc Hiệp, , ,

Năm thành lập: 1961. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: HT. Giác Dũng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

47 Trần Hưng Đạo, Khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, , ,

Năm thành lập: 1961. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: ĐĐ. Giác Thạnh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 64 (?) Trần Hưng Đạo.

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, , ,

Năm thành lập: 1966. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: TT. Giác Phùng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, , ,

Năm thành lập: 2007. Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Chỉ. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

105 Trần Lê, phường Đức Long, , ,

Năm thành lập: 1966. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Mỹ. Trụ trì: ĐĐ. Giác Viễn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn Chánh Nghĩa, xã An Phú, , ,

Năm thành lập: 1994. Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Hùng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Phú Yên

Nguyễn Văn Cừ, phường Đức Nghĩa, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: ĐĐ. Giác Cảm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, , ,

tinhxangocchau.org

Năm thành lập: 1999. Người sáng lập: HT. Giác Hùng. Trụ trì: ĐĐ. Giác Tài. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Hẻm 36 Ký Con, Tổ 7, phường Yên Thế, , ,

Năm thành lập: 1991. Người sáng lập: HT. Giác Thành. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hiền. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Gia Lai

Thôn 1, xã Ia Pal, , ,

tinhxaphucuong.vn

Năm thành lập: 2012. Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Duyên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Gia Lai

130 Đào Duy Từ, Bắc Phương Doanh, thị trấn Đập Đá, , ,

tinhxangocduyen.vn

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: HT. Giác Tần. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

2 Tô Vĩnh Diện, phường 7, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: TT. Giác Minh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Lâm Đồng

QL14, thôn Sơn Trung, xã Đăk Gằn, , ,

Năm thành lập: 1994. Người sáng lập: HT. Giác Dũng. Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đắk Nông

441/18 Nguyễn Trãi, phường Cam Linh, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: HT. Giác Y. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa