Bắc Ninh: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...
Chùa Hộ Pháp (Lương Tài)

Đào Xuyên, xã Trung Chính, , ,

Photo: Quang Kiến Ảnh chụp ngày 29/06/2015. Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Bắc Ninh

ĐT276, thị trấn Lim, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Đường Trần Phú, phường Đình Bảng, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Khu 10, phường Đại Phúc, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

TL 280, xã Đạo Sử, thị trấn Thứa, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Xã Kinh Bắc, phường Kinh Bắc, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh