Quận 2: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...
Pháp viện Minh Đăng Quang - Tổ Đình (quận 2)

505 xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường An Phú, , ,

www.google.com/maps/place/To+Dinh+Phap+Vien+Minh+Dang+Quang/...

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Hòa Thượng Thích Giác Phúc, Trưởng Lão Thích Giác Huyền (1968-1994) Viện chủ: Hòa Thượng Thích Giác Phúc Trụ trì hiện nay: Hòa Thượng Thích Giác Toàn Nguồn: http:/ ...

Hạng mục:Quận 2
Tịnh xá Ngọc Bình (quận 2)

390 khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: TT. Giác Thành. Trụ trì: TT. Minh Đạm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 2
Chùa Huê Nghiêm (quận 2)

299B Lương Định Của, phường An Phú, , ,

chuahuenghiem.net

Hạng mục:Quận 2
Chùa Diệu Giác (quận 2)

177 Trần Não, phường Bình An, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Thiền Tịnh (quận 2)

17 Bắc Nam, phường An Phú, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Thiền Tôn 2 (quận 2)

264 Đường 30, phường Cát Lái, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Thái Nguyên (quận 2)

165 Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Thanh Vân (quận 2)

Đường số 10, phường Cát Lái, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Nguyên Thủy Tự (quận 2)

33A đường số 10, phường Cát Lái, , ,

Hạng mục:Quận 2

Đường số 36, phường Bình Trưng Tây, , ,

Hạng mục:Quận 2
Tịnh thất An Hòa (quận 2)

42 Quốc Hương, phường Thảo Điền, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Khánh Hòa Tự (quận 2)

25 số 33, phường Bình An, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Kỳ Quang 3 (quận 2)

73 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Đông Hưng (quận 2)

Hém 445, phường Phước Long B, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Đông Thạnh (quận 2)

Đường 45, phường Cát Lái, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Thiền Tôn 1 (quận 2)

479 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, , ,

Hạng mục:Quận 2
Chùa Từ Phong (quận 2)

73 đường 42 AP, hém 445, khu phố 3, , ,

Hạng mục:Quận 2

Đường số 6, phường Thạnh Mỹ Lợi, , ,

Hạng mục:Quận 2
Tu viện Vĩnh Đức (quận 2)

57 Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, , ,

tuvienvinhduc.net

Hạng mục:Quận 2
Chùa Phước Quang Ni Tự (quận 2)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, , ,

Hạng mục:Quận 2