Quận 7: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...
Chùa Bồ Đề (quận 7)

6B/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, , ,

Sau giải phóng 2 năm, năm 1977, Đại đức Tấn Tâm (thế danh Nguyễn Văn Sanh) từ Vũng Tàu về đã mua miếng đất có diện tích 1600 m2 để lập chùa Bồ Đề. Năm 1983, đại đức viên tịch. Sau khi ĐĐ Tấn Tâm mất, chùa trở thành ngôi từ đường của gia đình, không có ...

Hạng mục:Quận 7

13/20 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, , ,

www.google.com/maps/place/Ch%C3%B9a+T%E1%BB%8Bnh+X%C3%A1+Ng%...

Trụ trì: NS. Cẩm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 7

60/78/8/14 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, , ,

Năm thành lập: 1999. Người sáng lập và trụ trì: SC. Nhã Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 7

Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, , ,

Hạng mục:Quận 7

5/8 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, , ,

conduonggiacngo.com/chua-giac-hue

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Giác – Năm thành lập: 1972 – Năm trùng tu: 1996, 2009 – Tổng diện tích đất: 2.293,1m2 – Diện tích xây dựng: 916m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì hiện tại: Hòa thượng Thích Viên Giác – ...

Hạng mục:Quận 7

1250/41 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, phường Phú Mỹ, , ,

conduonggiacngo.com/chua-long-hoa

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Đức Long – Năm thành lập: 1902 – Năm Trùng tu: 1957, 1996 – Tổng diện tích đất: 13.668,75m2 – Diện tích xây dựng: 1.900m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Đặc điểm: Chùa cổ – Di tích lịch sử cấp thành ...

Hạng mục:Quận 7

Hẻm 353, số 39/3 Trần Xuân Soạn, khu phố 1, phường Tân Kiểng, , ,

conduonggiacngo.com/chua-buu-quang

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Quang Lý – Năm thành lập: 1972 Năm – Trùng tu: 1982, 2007, 2008 – Tổng diện tích đất: 1.334,9 m2; Diện tích đã xây dựng: 555,27 m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Thượng tọa Thích ...

Hạng mục:Quận 7

Hẻm 498, 28/19 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Bình Thuận,, , ,

conduonggiacngo.com/chua-thien-truc

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh – Năm thành lập: 1968 – Năm trùng tu: 1978,1994, 1997, 2001, 2012 – Nguồn gốc đất: Có trước giải phóng -Tổng diện tích đất: 3,000m2 – Diện tích xây dựng: 2,065m2 – Trụ trì hiện nay: Hòa thượng Thíc ...

Hạng mục:Quận 7

585/38 Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, , ,

conduonggiacngo.com/chua-quan-am

– Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh An – Năm thành lập: 1964 – Năm trùng tu: 1993, 2004 – Tổng diện tích đất: 595,5m2 Diện tích xây dựng: 221m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích Nữ Khiết Minh ...

Hạng mục:Quận 7

Hẻm 793, số 83/6 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Hưng, , ,

conduonggiacngo.com/chua-kieu-dam

– Người sáng lập: Ni trưởng Thích nữ Như Tuấn – Năm thành lập: 1968 Năm Trùng tu: 1988, 2009 – Tổng diện tích đất: 3,425m2 Diện tích xây dựng: 2,588m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích nữ Như Lượng ...

Hạng mục:Quận 7

389 Đường số 79, phường Tân Quy, , ,

Hạng mục:Quận 7

9/5 Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, , ,

conduonggiacngo.com/chua-tan-long

– Người sáng lập: Do Hội Phật tử – Năm thành lập: 1963 – Năm trùng tu: 1979, 2004, 2007 – Tổng diện tích đất của tự viện: 256m2 – Diện tích xây dựng: 224m2 – Trụ trì tiền nhiệm: – Đại đức Thích Thiện Ân – Thượng tọa Thích Tâm Hồng – Hòa thư ...

Hạng mục:Quận 7

22/14 đường Số 15, phường Tân Kiểng, , ,

Hạng mục:Quận 7

10A Phan Huy Thục, khu phố 2, phường Tân Kiểng, , ,

conduonggiacngo.com/tu-vien-dinh-thanh

– Điện thoại: 01635912097 – Người sáng lập: Hòa thượng Thích Nhựt Thiện – Năm thành lập: 1964 – Năm Trùng tu: 1968, 1982, 1987, 1998, 2012 – Tổng diện tích đất: 1265,3m2 (636m2+629,3m2), Diện tích xây dựng: 1265,3m2 – Nguồn gốc đất: Do Hòa thư ...

Hạng mục:Quận 7

75/19 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, , ,

conduonggiacngo.com/chua-hoa-nghiem

– Người sáng lập: Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh – Năm thành lập: 1998 – Năm Trùng tu: 2000, 2010 – Tổng diện tích đất: 214m2 – Diện tích xây dựng: 214m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử Đoàn Thị Hương hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Sư cô Thích Nữ Huệ Hạ ...

Hạng mục:Quận 7

43/3 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, , ,

Hạng mục:Quận 7

36/7B Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, , ,

Hạng mục:Quận 7

145/22 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Phú Mỹ, , ,

conduonggiacngo.com/chua-giac-chon

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Chơn – Năm hành lập:1973 – Năm Trùng tu: 2002 – Tổng diện tích đất: 418m2 – Diện tích xây dựng: 418m2 – Nguồn gốc đất: Do Phật tử Trương Văn Phi hiến cúng – Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Viên Chơn ...

Hạng mục:Quận 7

17/6, Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, , ,

Hạng mục:Quận 7