Đồng Tháp

214, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, , ,

Chùa Hòa Long (Cao Lãnh)

Đường Phạm Hữu Cầu, phường 4, , ,

Chùa Hòa Long nằm bên cạnh Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, giữa Khu di tích và Chùa có xây dựng hoa viên, mở cổng phụ và đường nội bộ tạo lối liên thông giữa Chùa Hòa Long với Khu di tích nhằm tạo sự giao lưu, giao thoa và cộng hưởng về các giá trị văn hóa l ...