An Giang

Tỉnh Lộ 957, xã Khánh Bình, , ,

Đường Không Tên, thị trấn Núi Sập, , ,

Đường Trần Phú, khóm Long Hưng, phường Long Châu, , ,

Tỉnh Lộ 948, ấp Núi Két, thị trấn Nhà Bàng, , ,

Quốc Lộ 91, thị trấn Cái Dầu, , ,