An Giang

Ấp Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, , ,

68 đường Phạm Hồng Thái, phường Mỹ Long, , ,

Ấp Giồng Trà Dên, xã Tân Thạnh, , ,