An Giang

Ngô Tự Lợi, thị trấn Ba Chúc, , ,

Đường Vòng Núi Sam, P. Núi Sam, , ,

Quốc Lộ 91, ấp Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, , ,

Ấp Phước Thọ , xã Đa Phước, , ,

Tỉnh Lộ 948, ấp Srây Skôth, xã Văn Giáo, , ,

Ấp Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, , ,