An Giang

653 Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, , ,

Năm thành lập: 1995. Người sáng lập và trụ trì: SC. Gương Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

669/19 ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, , ,

Năm thành lập: 1976. Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Dũng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, , ,

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Vạn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

43 Trần Hưng Đạo, thị trấn Chợ Mới, , ,

Năm thành lập: 1961. Người sáng lập: HT. Giác Huệ. Trụ trì: TT. Giác Mỹ. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

212 Lê Lợi, phường 8, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Quản lý: ĐĐ. Minh Thiền. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 181 Lê Lợi ?

43A Nguyễn Tri Phương, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: HT. Giác Huệ. Trụ trì: ĐĐ. Minh Bửu. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 143 Nguyễn Tri Phương ?

80B Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Như và Trưởng lão Giác Trụ. Trụ trì: ĐĐ. Giác Tín. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Ấp An Hòa, xã An Hảo, , ,

Trụ trì: NS. Quý Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

5/5 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, , ,

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Trụ trì: NT. Khoan Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

135/7 ấp Phú Hòa, xã An Phú, , ,

Năm thành lập: 1967. Người sáng lập: NT. Liên Liên. Trụ trì: NS. Cần Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

74/15 Nguyễn Văn Thoại, , ,

Người sáng lập: NT. Diệu Liên. Trụ trì: NS Dung Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Ấp Phú Hòa, xã An Phú, , ,

Năm thành lập: 1969. Trụ trì: NT. Hoa Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

137/7 ấp Phú Hòa, xã An Phú, , ,

Năm thành lập: 1951. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Sơn. Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 187/7 (?) ấp Phú Hòa, xã An Phú.