Bà Rịa - Vũng Tàu

Thiền viện Viên Không (Tân Thành)

Khu 2, ấp 4, xã Tóc Tiên, , ,

vienkhong.org

Thiền viện Viên Không nằm trên một ngọn núi giáp ranh giữa hai xã Tân Hòa và Tóc Tiên thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đây, HT. Viên Minh thấy ở Bửu Long không có nhiều chỗ cho chư tăng hành thiền nên có ý tìm đất xây thêm một nơi cho ...

Ấp Hải Tân, xã Phước Hải, , ,

Năm thành lập: 1994. Người sáng lập: HT. Giác Toàn. Quản lý: ĐĐ. Minh Trì. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Tịnh thất Hồng Quang (Tân Thành)

Tổ 10, thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, , ,

Ảnh chụp ngày 12/2/2017 Mha. Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Xã Long Hương, , ,

Người sáng lập: NT. Mai Liên. Trụ trì: SC. Hạnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Tịnh thất Phước Mỹ (Vũng Tàu)

Trần Phú, , ,

Nằm trong khuôn viên Chùa Thiền Lâm (Thích Ca Phật Đài). Ảnh chụp ngày 26/2/2017 Mha. Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Núi Dinh, ,

Năm thành lập: 1983. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Tịnh. Quản lý: TT. Giác Mẫn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

33/16 Trần Xuân Độ, khu phố 3, phường 6, , ,

Năm thành lập: 1970. Trụ trì: HT. Giác Tùng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

106 Hạ Long, khu phố 4, phường 2, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: NT. Tạng Liên. Trụ trì: SC. Điều Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

15A Cô Bắc, phường 4, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NS. Hành Liên. Trụ trì: SC. Lâm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Xã Tân Hòa, , ,

Năm thành lập: 1991. Người sáng lập và trụ trì: NS. Thạnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Khu phố Hương Sơn, phường Long Hưng, , ,

Năm thành lập: 1992. Người sáng lập và trụ trì: SC. Hiền Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

33/14 Trần Xuân Độ, phường 6, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: HT. Giác Tùng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

172B Bùi Công Minh, khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, , ,

Năm thành lập: 1987. Người sáng lập và trụ trì: NS. Ánh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 142 (?) Bùi Công Minh.

265/3 xã Mỹ Xuân, , ,

Năm thành lập: 1975. Người sáng lập: TT. Giác Khai. Viện chủ: HT. Giác Ngộ. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

41/22 Nguyễn Bảo, phường 6, , ,

Năm thành lập: 1990. Người sáng lập: NT. Phát Liên. Trụ trì: SC. Tiến Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html