Bà Rịa - Vũng Tàu

19 Ô 5, ấp Hải Sơn, thị trấn Long Hải, , ,

Năm thành lập: 1980. Người sáng lập: NT. Chí Liên và NS. Tâm Liên. Trụ trì: NT. Chí Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Thôn Tân Hạnh, xã Phú Mỹ, , ,

Năm thành lập: 1999. Người sáng lập và trụ trì: SC. Lài Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

32 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Trụ trì: NT. Vinh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, , ,

Năm thành lập: 1954. Người sáng lập: NT. Ngân Liên. Trụ trì: NT. Mai Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

98 Nguyễn Văn Hưởng, khu phố 5, phường Long Tâm, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: HT. Pháp sư Giác Nhiên. Trụ trì: NS. Phấn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Tổ 11, ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, , ,

Năm thành lập: 1993. Người sáng lập và trụ trì: SC Toàn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Tổ 9, ấp Sóng Xoài 2, xã Sóng Xoài, , ,

Năm thành lập: 2004. Người sáng lập và trụ trì: SC. Đăng Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Xã Tân Hòa, , ,

Người sáng lập và trụ trì: NS. Viên Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, , ,

Năm thành lập: 1989. Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Cầu. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, , ,

Năm thành lập: 1975. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NS. Hoa Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Tịnh xá Ngọc Viên (Xuyên Mộc)

Tổ 3, ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, , ,

Năm 1990, miếng đất tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc này được mua khi Đại đức Tuệ Siêu đang đi học. Đến năm 2008, sư chính thức về đây để lập tịnh xá theo hệ phái Khất Sĩ. Qua một thời gian nghiên cứu kinh điển Nam Tông, và qua Miến Điện học thiền tạ ...