Bà Rịa - Vũng Tàu

Chùa Hộ Pháp - Dhammarakkhitārāmo (Vũng Tàu)

45/4C Trần Phú, phường 5, , ,

Nằm trong khuôn viên Chùa Thiền Lâm (Thích Ca Phật Đài). Ảnh chụp ngày 26/2/2017 Mha. Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html 610/2A (?) Trần Phú.

Hẻm 381, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Nguyễn, , ,