Bà Rịa - Vũng Tàu

Chùa Tam Bảo (Vũng Tàu)

Hẻm 14, 72 Vi Ba, Núi Lớn, phường 1, , ,

Ảnh chụp ngày 26/2/2017 Mha. Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

164 Mạc Thanh Đạm, thị trấn Long Điền, , ,

29 đường Cách Mạng Tháng Tám, phườngLong Hương, , ,

57A Mạc Đĩnh Chi, phường 4, , ,

57a Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

Chùa Thiền Lâm (Thích Ca Phật Đài - Vũng Tàu)

4/7 Trần Phú, phường 5, , ,

Ảnh: Quang Kiến chụp ngày 26/2/2017. Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Đường Phạm Hữu Chí, thị trấn Long Điền, , ,