Bà Rịa - Vũng Tàu

Chùa Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma (Châu Đức)

Quốc Lộ 56, tổ 11, thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành, , ,

khemarama.com

Ảnh chụp ngày 23/2/2016 Mha. Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html