BAN TRỊ SỰ GHPGVN

254 Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, , ,

www.phatgiaobacninh.org.vn

Ban Thông tin & Truyền thông Phật giáo tỉnh Bắc Ninh Văn phòng: Chùa Bách Môn, thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Địa chỉ: Chùa Đại Thành, 254 Lê Phụng Hiểu, Tp. Bắc Ninh

33B Trần Phú, , ,

www.facebook.com/thichnguyenhao203/

Văn Phòng BTS: chùa Tỉnh Hội. Trụ sở Tăng Già: chùa Vạn Thiện, Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 0917 199 637.