BAN TRỊ SỰ GHPGVN

Phân Ban Thông tin Truyền thông PG Nam Tông Khmer (chùa Candaransi) - TP HCM

164/235 Trần Quốc Thảo (cổng lớn đường Hoàng Sa), phường 7, , ,

phatgiaonamtongkhmer.org

73 Quán Sứ, , ,

phatgiao.org.vn

Trụ sở Trung Ương & Ban Thông tin Truyền thông Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: Phòng 221, Chùa Quán Sứ.