Bình Định

35 Đường Biên Cương, phường Ngô Mây, , ,

Thôn Trường Thạnh, xã Cát Tiến, , ,

Xã Mỹ Chánh Tây, , ,

Năm thành lập: 1954. Trụ trì: SC. Hiền Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html