Bình Phước

Chùa Tam Bảo (Bình Long)

73 Trừ Văn Thố, khu phố Phúc Bình, phường An Lộc, , ,

Thượng tọa Chánh Trí, thế danh Lê Văn Ri sáng lập chùa Tam Bảo vào năm 1987, nguồn gốc đất chùa do gia đình của Thượng tọa hiến cúng, có diện tích 1000 m2. Chùa nằm ở vị trí trung tâm của thị xã Bình Long, phương tiện giáo thông đến dễ dàng và thuận lợi, ...

Ấp Phú Bình, xã An Phú, , ,

Địa chỉ củ: Ấp Phú Bình, An Phú, Bình Long, Bình Phước.