Bình Phước

Ấp Xa Trạch, xã Phước An, , ,

Địa chỉ củ: Ấp Xa Trạch, Phước An, Chơn Thành, Bình Phước

Chùa Tứ Phương Tăng (Hớn Quảng)

Ấp Sa Trạch 1, xã Phước An, , ,

Chùa thành lập năm 1990, do cố Thượng tọa Giác Tâm khai sơn lập tự, diện tích khoảng 3000 m2, do gia đình cô Yến (tên thường gọi là cô Bảy Sơn) hiến cúng cho Phật giáo Nguyên Thủy- hệ phái Nam tông Kinh, Thượng tọa Giác Tâm tiếp nhận. Năm 2001, Đại đức ...

Xã Phú Riềng, , ,

Địa chỉ củ: Phú Riềng, Phước Long, Bình Phước, Vietnam

209 Nguyễn Huệ, ấp Phú Thịnh, xã An Lộc, , ,

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: SC. Cẩn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 139 (?) Nguyễn Huệ.

157 QL13, 157/7 tổ 1, khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, , ,

Năm thành lập: 1972. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Đính. Trụ trì: TT. Giác Nhuận. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Xã Tân Lập, , ,

Người sáng lập và trụ trì: NS. Đệ Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Ấp Bình Giang 1, xã Sơn Giang, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

1 Trần Quốc Toản, khu phố 4, thị trấn Thác Mơ, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: NT. Quang Liên. Trụ trì: NS. Hoa Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html