Bình Thuận: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

1C/20 Trần Lê, phường Đức Long, , ,

binhlongphanthiet.com

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn 7, Xã Hàm Đức, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Bình Thuận

Xã Tân Hà, , ,

Năm thành lập: 1973. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Từ và HT. Giác Dũng. Quản lý: TK. Minh Tâm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

ĐT336, xã Đức Tân, , ,

Năm thành lập: 1992. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Từ. Quản lý: ĐĐ. Minh Phất. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn 1, thị trấn Ma Lâm, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: TT. Giác Sơn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

47 Trần Hưng Đạo, Khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, , ,

Năm thành lập: 1961. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: ĐĐ. Giác Thạnh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 64 (?) Trần Hưng Đạo.

Hạng mục:Bình Thuận

105 Trần Lê, phường Đức Long, , ,

Năm thành lập: 1966. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Mỹ. Trụ trì: ĐĐ. Giác Viễn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Nguyễn Văn Cừ, phường Đức Nghĩa, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: ĐĐ. Giác Cảm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn An Vinh, xã Sông Phan, , ,

m.facebook.com/txngocminh

Năm thành lập: 1972. Người sáng lập: HT. Giác Dũng và HT. Giác Sự. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hiếu. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Nguyễn Minh Châu, phường Mũi Né, , ,

Năm thành lập: 1973. Người sáng lập: HT. Giác Liên. Trụ trì: ĐĐ. Giác Chúng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Ấp Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, , ,

Năm thành lập: 1976. Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Dõng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn Thiện An, xã Thiện Hiệp, , ,

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Cảnh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Xã Hàm Cường, , ,

Năm thành lập: 1988. Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Minh Nhơn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Đường Thống Nhất, thôn 1, xã Tân Hiệp, , ,

Người sáng lập: NT. Sanh Liên. Trụ trì: SC. Thảo Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

QL1A, Thôn Lương Bình, Lương Sơn, , ,

Năm thành lập: 2003. Người sáng lập và trụ trì: SC. Hiền Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Xã Sùng Nhơn, , ,

Năm thành lập: 2002. Người sáng lập và trụ trì: SC. Thuận Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Quốc Lộ 55, xã Tân Thiện, , ,

Năm thành lập: 1993. Người sáng lập và trụ trì: NS. Uẩn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn Nghĩa Tân, phường Tân Nghĩa, , ,

Năm thành lập: 1993. Người sáng lập và trụ trì: NS. Hương Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

502 Trần Hưng Đạo, khu phố 3, Lạc Đạo, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NS. Liêm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu, , ,

Năm thành lập: 1951. Người sáng lập: SC. Diệu Huệ. Trụ trì: NS. Hiện Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận