Bình Thuận

Thống Nhất, phường Tân Thiện, , ,

Địa chỉ củ: Thống Nhất, Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận.

Thống Nhất, phường Tân An, , ,

Địa chỉ củ: Thống Nhất, Tân An, Hàm Tân, Bình Thuận.

Trần Quang Khải, phường Bình Hưng, , ,

Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Tài, , ,