Bình Thuận

690 Thống Nhất, phường Tân An, , ,

Địa chỉ củ: 690 Thống Nhất, Tân An, Hàm Tân, Bình Thuận

Tỉnh Lộ 713, Nam Chính, , ,

Địa chỉ củ: Tỉnh Lộ 766, Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận, Vietnam

139 Lê Lợi, phường Phước Hội, , ,

Trần Hưng Đạo, thị trấn Đức Tài, , ,

86 Trần Bình Trọng, Phường Phước Lộc, , ,

231 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đức Tài, , ,