Bình Thuận

76 Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, , ,

Đường Hồ Quang Cảnh, thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, , ,

Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân An, , ,

470 Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Chợ Lầu, , ,