Hà Nam

Thôn Bằng Khê, xã Liêm Chung, , ,

đường Lê Hòan, phường Thanh Châu, , ,

Nguyễn Văn Trỗi, phường Hai Bà Trưng, , ,

Phường Đồng Văn, , ,

Từ ngày theo Nghị quyết số 829 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 17/12/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam, thành lập Thị xã Duy Tiên. Sau khi thành lập, Thị xã Duy Tiên có 16 đơn vị hành chính cấp xã, ...

Đường Lê Lợi, phường Minh Khai, , ,