Hà Nam: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Cầu Phủ Lý mới, xã Kim Bình, , ,

Hạng mục:Hà Nam

Phường Đồng Văn, , ,

Từ ngày theo Nghị quyết số 829 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 17/12/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam, thành lập Thị xã Duy Tiên. Sau khi thành lập, Thị xã Duy Tiên có 16 đơn vị hành chính cấp xã, ...

Hạng mục:Hà Nam

Phường Trần Hưng Đạo, , ,

Hạng mục:Hà Nam

Đường làng Yên Hòa, xã Mộc Bắc, , ,

Hạng mục:Hà Nam

Thôn Ngọc Thị, xã Duy Minh, , ,

Hạng mục:Hà Nam

thị trấn Đồng Văn, , ,

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Hạng mục:Hà Nam

Thôn Siêu Nghệ, xã Nhật Tựu, , ,

Hạng mục:Hà Nam

Thôn Đức Bản Nội, xã Nhân Nghĩa, , ,

Hạng mục:Hà Nam