Hà Nam: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Thôn Trần Xá, xã Nguyên Lý, , ,

Hạng mục:Hà Nam

Xã Đức Lý, , ,

Vào ngày 09,10/09/2017 chùa Chùa Tế Cát - Xã Đức Lý - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam. Thày trụ trì tổ chứ 200 mâm cơm làm lễ kỉ niệm 20 năm thày xuất gia. Hoan hỉ các thanh niên - sinh viên tham gia phục vụ buổi lễ diễn ra viên mãn. Thiếu bảng đồ.

Hạng mục:Hà Nam