Hà Nam

Thôn 3 Trần Đồng, xã Đinh Xá, , ,

Thị trấn Bình Mỹ, , ,

Địa chỉ củ: Xã An Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam

Thôn Đông Ngoại, phường Châu Giang, , ,