Hà Nam

Xã Trịnh Xá, , ,

Địa chỉ củ: Xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam.

thị trấn Đồng Văn, , ,

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam