Hà Nam

Xã Tiên Hiệp, , ,

Xã Tiên Hiệp, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.