Hà Nam

Thôn Đồng Lư Hạ, xã Chân Lý, , ,

Đường Tránh Hòa Mạc, thôn Kênh, phường Hòa Mạc, , ,