Huyện Mê Linh

Thôn thọ lão, xã Tiến Thịnh, , ,

Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, , ,

Cầu Diến Táo, xã Tiến Thắng, , ,

Đê Tả Sông Hồng, Tiến Thịnh, , ,