Hải Phòng

Đường Tôn Đức Thắng, phường Lam Sơn, , ,

Xóm Chùa, thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, , ,

Đường Văn Cao, phường Đằng Lâm, , ,

902 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu,, , ,

Đường Chợ Lũng, phường Đằng Hải, , ,