Quận 5

118 Triệu Quang Phục, phường 11, , ,

276 Trần Hưng Đạo, phường 11, , ,

520/51 Ngô Gia Tự, phường 9, , ,

26 Vũ Chí Hiếu, phường 13, , ,

264 Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, , ,

70 Nguyễn Thời Trung, phường 6, , ,

249 Lê Hồng Phong, phường 4, , ,

13 Phan Văn Khỏe, phường 13, , ,

118 Triệu Quang Phục, phường 11, , ,