Quận 6

24 Mai Xuân Thưởng, phường 1,

925 Hậu Giang, phường 11,

101/5C Phạm Đình Hổ, phường 6,

97 Nguyễn Đình Chi, phường 9,

483B Hậu Giang, phường 11,

Lô J, 32 Phạm Văn Chí, phường 7,

80 Tân Hòa Đông, phường 14,

6Q Hậu Giang, phường 11,

Hùng Vương, phường 12,

103 Bà Hom, phường 13,

735 Hồng Bàng, Phường 6,

97 Phạm Phú Thứ, phường 3,

38 Bửu Đình, phường 5,

192/14 Phạm Văn Chí, phường 4,,

tosuthien.com

450 Hậu Giang, phường 12,