Quận 6: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...
Chùa Trúc Lâm (quận 6)

154B Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, , ,

Ngôi chùa nhỏ này nằm trong một con hẻm tại đường Hậu Giang, Q.6 do Cố Đại đức Tín Đức thành lập năm 1965. Chùa đã trải qua hai đời trụ trì là Cố Đại đức Tín Đức và Thượng tọa Phúc Hỷ. Diện tích chùa Trúc Lâm 403 m2. Chùa xây dựng đơn giản, đợt trùng t ...

Hạng mục:Quận 6

681/6 Hậu Giang, phường 11, , ,

Năm 1970, cô Bảy Vĩnh Phúc đã mua một mảnh đất nằm trong một con hẻm ở quận 6 dâng cúng cho chư tăng để làm giảng đường dạy Vi Diêu Pháp. Cố Hòa thượng Tịnh Sự thay mặt chư tăng nhận ngôi giảng đường này. Trước năm 1975, mọi người vẫn thường quen gọi đây ...

Hạng mục:Quận 6

367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, , ,

Năm thành lập: 1966. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Năm trùng tu: 2000 Trụ trì: HT. Giác Hà. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 6

121 Kinh Dương Vương, phường 12, , ,

tinhxalocuyen.net

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: HT. Giác Huệ. Trụ trì: HT. Giác Tuấn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 6

45-13/4C Bình Tiên, khu phố 1, tổ 8, phường 7, , ,

Năm thành lập: 1970. Người sáng lập: Huệ Luật. Trụ trì: NS. An Liên Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 6

426/41/1 Nguyễn Văn Luông, khu phố 50, phường 12, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NT. Diệu Liên. Trụ trì: NS. Thạnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 6

13/18 Tân Hòa Đông, khu phố 3, phường 13, , ,

Năm thành lập: 1964 Người sáng lập: Ni Trưởng Thích nữ Diệu Liên Năm trùng tu: 1991, 2012 Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Ni Sư Thích nữ Diệu Liên (1965 - 1988) Trụ trì hiện nay : Ni Sư Thích nữ Huệ Liên Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai ...

Hạng mục:Quận 6

36/1 Kinh Dương Vương, phường 13, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: NT. Trí Liên. Trụ trì: NS. An Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 6

887 Hồng Bàng, phường 9, , ,

Hạng mục:Quận 6

925 Hậu Giang, phường 11,

Hạng mục:Quận 6

69 Văn Thân, phường 8,

Hạng mục:Quận 6

735 Hồng Bàng, Phường 6,

Hạng mục:Quận 6

184 Trần Văn Kiểu, phường 10,

Hạng mục:Quận 6

367 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13,

Hạng mục:Quận 6

97 Phạm Phú Thứ, phường 3,

Hạng mục:Quận 6

38 Bửu Đình, phường 5,

Hạng mục:Quận 6

228 Hậu Giang, phường 9,

Hạng mục:Quận 6

6Q Hậu Giang, phường 11,

Hạng mục:Quận 6