Quận 6

Mai Xuân Thưởng, phường 2,

228 Hậu Giang, phường 9,

681/6 Hậu Giang, phường 11, , ,

Năm 1970, cô Bảy Vĩnh Phúc đã mua một mảnh đất nằm trong một con hẻm ở quận 6 dâng cúng cho chư tăng để làm giảng đường dạy Vi Diêu Pháp. Cố Hòa thượng Tịnh Sự thay mặt chư tăng nhận ngôi giảng đường này. Trước năm 1975, mọi người vẫn thường quen gọi đây ...

8 Minh Phụng, phường 5,

115 Lý Chiêu Hoàng,phường 10,

37 Mai Xuân Thưởng, phường 6,

184 Trần Văn Kiểu, phường 10,

69 Văn Thân, phường 8,

716/1 Hậu Giang, phường 12,

367 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13,

135 Hồng Bàng, phường 2,

Chùa Trúc Lâm (quận 6)

154B Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, , ,

Ngôi chùa nhỏ này nằm trong một con hẻm tại đường Hậu Giang, Q.6 do Cố Đại đức Tín Đức thành lập năm 1965. Chùa đã trải qua hai đời trụ trì là Cố Đại đức Tín Đức và Thượng tọa Phúc Hỷ. Diện tích chùa Trúc Lâm 403 m2. Chùa xây dựng đơn giản, đợt trùng t ...

887 Hồng Bàng, phường 9, , ,

272 Gia Phú, phường 1,

620/6 TL10, phường 13,

Hẻm 995 Hồng Bàng, phường 9,