Quận 6

Hồng Bàng, phường 6,

205 Hậu Giang, phường 5,

181 Mai Xuân Thưởng, phường 1,

551 Phạm Văn Chí, phường 7,

356 Phạm Văn Chí, phường 3,

1538 Võ Văn Kiệt, phường 7,

9 Lê Trực, phường 1,

24/1A/9 Nguyễn Văn Luông, phường 10,

121 Kinh Dương Vương, phường 12, , ,

tinhxalocuyen.net

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: HT. Giác Huệ. Trụ trì: HT. Giác Tuấn. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

45-13/4C Bình Tiên, khu phố 1, tổ 8, phường 7, , ,

Năm thành lập: 1970. Người sáng lập: Huệ Luật. Trụ trì: NS. An Liên Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

426/41/1 Nguyễn Văn Luông, khu phố 50, phường 12, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NT. Diệu Liên. Trụ trì: NS. Thạnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

350 Trần Văn Kiểu, phường 7,

13/18 Tân Hòa Đông, khu phố 3, phường 13, , ,

Năm thành lập: 1964 Người sáng lập: Ni Trưởng Thích nữ Diệu Liên Năm trùng tu: 1991, 2012 Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Ni Sư Thích nữ Diệu Liên (1965 - 1988) Trụ trì hiện nay : Ni Sư Thích nữ Huệ Liên Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai ...

36/1 Kinh Dương Vương, phường 13, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: NT. Trí Liên. Trụ trì: NS. An Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

919C, Đường Bến Lò Gốm, phường 7,

367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, , ,

Năm thành lập: 1966. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Năm trùng tu: 2000 Trụ trì: HT. Giác Hà. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html